Equipament

En blanc

Puching

Fresa

Formant

Línia de tractament tèrmic

Recobriment en pols

Embalatge

Prova de duresa

Prova de flexió

Prova de tall de canonades